choose your language CZ  | EN  | 中文     

O nás

"Víme co, jak a kdy provést"

“Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek” (čínské přísloví). Ke správnému managementu změn je zapotřebí vědět co, jak a kdy provést. Umíme identifikovat a využít příležitosti pro rychlé dosažení výsledků ve Vašem podnikání, nejen, ale především v obdobích rychlých změn. 
 

Poslání společnosti DC IMPLEMENT:

DC IMPLEMENT je profesionální manažerská společnost poskytující služby interim managementu a implementaci strategických řešení za účelem dosažení rychlých a měřitelných změn v organizaci, ať již se jedná o zajištění krizového řízení, implementaci zvolené strategie nebo o zastupování rodinných či vlastnických zájmů.
Objektivní nadhled, rychlé a efektivní řešení problémů, ale taktéž přenos mezinárodního a prověřeného know-how na zaměstnance klientů jsou jen příklady přínosů našich služeb.
 

DC IMPLEMENT je českou manažerskou společností poskytující služby Interim Managementu. Interim Management poskytuje odborné nebo manažerské kapacity v přesně definovaném období, obvykle za účelem převzetí specifické role či provedení konkrétní změny ve společnosti. Interim Management v podání specialistů společnosti DC IMPLEMENT přináší rychlé výsledky v oblasti, pro kterou byl interim manažer přijat, a navíc při něm dochází k přenosu informací, znalostí a dovedností na vlastní zaměstnance společnosti.
 
Klíčové přínosy služeb DC IMPLEMENT:
  • rychlost - manažeři jsou k dispozici během pár dní, minimální náklady na nábor nebo zahájení projektu
  • zkušenosti - interim manažeři DC IMPLEMENT jsou zpravidla více kvalifikováni pro danou pozici, než je vyžadováno
  • výsledky - interim manažer si nemůže dovolit odejít z předchozí pozice bez dosažení uspokojivých výsledků pro klienta, orientace na výsledek je základní dovedností interim manažera
  • objektivita - pohled zvenčí a zároveň respektování firemních hodnot, politik a osobností v týmu za účelem dosažení výsledku
  • nezávislost - nepodléhají vnitřním zájmovým skupinám, nesou přímou zodpovědnost za splnění úkolu
  • etika - Interim manažeři DC IMPLEMENT respektují etické a morální kodexy evropské asociace Interim Managementu